Bezpečné prázdniny

Policajti v súčinnosti so zdravotníkmi pred pár dňami vykonali bezpečnostno-preventívnu akciu zameranú na vodičov.

Zobrazení videa: 576

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5