Dobrá prax aktivačnej práce

Splnomocnenec vlády s riaditeľom ÚPSVaR predstavili zástupcom samospráv o možnostiach financovania aktivít v oblasti zamestnanosti marginalizovaných skupín.

Zobrazení videa: 374

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5