Reklama na web stránke www.SNV.sk

Všetky informácie o reklame na SNV.sk sa dozviete na: www.reklama.snv.sk , alebo nás priamo kontaktujte:

+421 904 620 059
info@snv.sk
www.reklama.snv.sk 

POZOR: reklama pre kultúrne, športové a iné podujatia ZDARMA!

 


 

Reklama v TV Reduta

Cenník služieb, inzercie, reklamy a prenájmu v TV Reduta SNV --

TV Reduta 
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves

tel. a fax: +421 53 442 72 41
tel.: +421 53 441 13 73 
mobil: +421 903 604 848

hlavná e-mail schránka: tvreduta@tvreduta.sk 
e-mail webadmin: webadmin@tvreduta.sk