Večer priateľov zborového spevu

Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves Cantus Villa Nova pozval na Večer zborového spevu do Evanjelického kostola Komorný spevácky zbor Young voices z Humenného a Ženský komorný zbor Lost Harmony z Banskej Bystrice.

Scroll to top