Prednáška Dr. Emila Páleša

Bývalý pracovník Slovenskej akadémie vied, terajší riaditeľ neziskovej organizácie Sophia pre integrálne štúdie, Dr. Emil Páleš hostil prednášku o Archanjelovi slnka a zmysle súčasnoti. Všetko opísal vo svojom treťom zväzku knihy Angelológia dejín, Synchronicita a Periodicita v dejinách.

Scroll to top