70 rokov CVČ

Mimoškolská činnosť prináša deťom radosť a zároveň ich určitým spôsobom formuje. Pestrú paletu krúžkov ponúkal kedysi Dom pionierov , dnes je to CVČ. Existencia tejto inštitúcie sa ráta na 7 desaťročí. Jubileum oslávili terajší i bývalí zamestnanci, ako aj deti a mládež slávnostnou akadémiou.

Scroll to top