Default – 3 Column

Mestské zastupiteľstvo

Záverečný účet mesta za rok 2023, návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2024, či tajné hlasovanie laureátov na Cenu mesta za rok 2023 – aj týmto témam sa venovali poslanci na 20. mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo vo štvrtok 16. mája.

35. výročie ZŠ Hutnícka

V Kultúrnom dome v Smižanoch sa konala slávnostná retro akadémia pri príležitosti 35. výročia založenia Základnej školy Hutnícka v Spišskej Novej Vsi. Akadémiu pripravili učitelia so žiakmi na motívy televízneho vysielania z roku 1989.

Slávik Slovenska

V koncertnej sále Reduty sa uskutočnilo okresné kolo 32. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska. Súťažil sa v troch kategóriách a víťazi postúpili na krajské kolo súťaže. Organizáciu a výber poroty malo na starosti Centrum voľného času.

Deň matiek

Mamky, babky a prababky zo Spišskej Novej Vsi,  ale i ďalší hostia oslávili v nedeľu 12. mája v Dome kultúry Mier Deň matiek. Podujatie s bohatým kultúrnym programom pre nich pripravilo mesto SNV.

Financovanie technických zariadení v Slovenskom raji

O správu technických zariadení v Národnom parku Slovenský raj sa starajú obce Hrabušice, Smižany, Spišské Tomášovce a Letanovce. Obec Letanovce však poplatky nevyberá.

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Priamy prenos z Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Scroll to top