Obnova umelého trávnika

Mesto plánuje rekonštrukciu umelej trávnatej plochy na tunajšom futbalovom štadióne. Súčasťou zámeru je aj výstavba oplotenia a tribúny pre približne 80 divákov. Obnovu umelého trávnika, ktorý je v zlom technickom stave, chce samospráva financovať najmä z externých zdrojov.

Zobrazení videa: 448

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 5