Obnova Ilonkinho prameňa

Z finančných prostriedkoch Dobrá vec bol obnovený pomník pri Ilonkinom prameni.

Zobrazení videa: 954

Počet hlasujúcich: 6 | Celkové hodnotenie: 5