Prijatie profesorov

Primátor SNV prijal v obradnej miestnosti Radnice dvoch profesorov, vysokoškolských pedagógov z Technickej univerzity v Košiciach.

Zobrazení videa: 490

Počet hlasujúcich: 3 | Celkové hodnotenie: 3