Ceny za teplo

Zvýšenie cien za elektrinu a plyn sa prejaví aj zvýšením cien za vykurovanie.

Zobrazení videa: 255

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 3