Zasadnutie Mestského výboru č. 7

Členovia mestského výboru zostavili nový zoznam úloh potom, keď ten predchádzajúci bol splnený.

Zobrazení videa: 313

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5