Kontrolný deň športových objektoch

Pred treťou zmenou rozpočtu mesta, ktorej súčasťou budú aj investície do športovísk, sa poslanci oboznámili s prebiehajúcimi opravami na niekoľkých mestských športových objektoch.

Zobrazení videa: 591

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 5