Kultúrne zariadenia KSK a Covid-19

Prijaté celoslovenské opatrenia proti šíreniu korona vírusu ovplyvnilo aj činnosť kultúrnych ustanovizní v pôsobností KSK.

Zobrazení videa: 284

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 4