Týždeň mobility

Do kampane na podporu trvalo udržateľnej dopravy v mestách sa zapojilo aj mesto Spišská Nová Ves.

Zobrazení videa: 311

Počet hlasujúcich: 3 | Celkové hodnotenie: 5