HUG DAY

Tento rok organizátori Hug day kládli dôraz na potrebu ľudskej blízkosti, vzájomnej lásky a porozumenia.

Zobrazení videa: 747

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5