Svetový deň Downovho syndrómu

Deti si obuli rôzne ponožky na ľavú a pravú nohu ako znak spolupatričnosti s deťmi s Downovým syndrómom.

Zobrazení videa: 518

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5