Slávnostné mestské zatupiteľstvo

Na ustanovujúcom MsZ zložil sľub novozvolený primátor Pavol Bečarik a 17 poslancov.

Zobrazení videa: 1658

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 5