Zápis do prvých ročníkov

Čoraz viac detí si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Zobrazení videa: 1577

Počet hlasujúcich: | Celkové hodnotenie: 0