Koncert učiteľov ZUŠ

Učitelia ZUŠ raz ročne spolu verejne vystupujú v koncertnej sále Reduty.

Zobrazení videa: 969

Počet hlasujúcich: 2 | Celkové hodnotenie: 4