SOŠD – Zapožičaná technológia

V rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre nábytkárstvo a drevárstvo sa v Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie učiteľov a žiakov školy so zástupcami nemeckej spoločnosti. Výsledkom približne päťročnej spolupráce školy a firmy Mafell AG je zapožičanie špičkového elektrického náradia, na ktorom sa budú učiť tunajší žiaci z drevárskych odborov.

Scroll to top