Erazmus+ ZŠ Nejedlého

V rámci projektu Erazmus+ pozvala ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej Vsi na návštevu žiakov zo spriatelenej školy v Debrecíne. Na radnici v Spišskej Novej Vsi ich slávnostne prijal primátor mesta.

Scroll to top