Dožinky v Spišských Tomášovciach

Aby v minulosti mohli ľudia pozbierať , čo zasiali museli na poliach tvrdo pracovať. Keď sa na konci ukázala hojná úroda bol to veľký sviatok, ktorý patrične v celej dedine oslávili.

Scroll to top