Nový štúdijný odbor

V SOŠ ekonomickej upravili zameranie študijného odboru Obchodná akadémia.

Zobrazení videa: 976

Počet hlasujúcich: 3 | Celkové hodnotenie: 5