Úpravy verejnej zelene

Spišskú Novú Ves okrášlia tisíce vysadených kvetov a desiatky drevín.

Zobrazení videa: 1052

Počet hlasujúcich: | Celkové hodnotenie: 0