Krízové zasadnutie starostov a primátorov KSK

Uzatvorený most ponad Ružin spojil primátorov, starostov, pracovníkov KSK, povodia Hnilca a Hornádu i dopravných inžinierov pri hľadaní riešenia hlavne náhradnej prepravy osôb.

Zobrazení videa: 3106

Počet hlasujúcich: 1 | Celkové hodnotenie: 3